Những mẫu tượng Phật tiêu biểu của cơ sở tượng Phật Gỗ Di Đà

 

Tượng Phật Chuyển Pháp Luân cao 2m

Tượng Phật Chuyển Pháp Luân cao 2m

 

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn cao 2m

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn cao 2m

 

 

Tượng Phật A Di Đà cao 81cm

Tượng Phật A Di Đà cao 81cm

Tượng Phật Thích Ca bằng gỗ pơ mu cao 50cm

Tượng Phật Thích Ca bằng gỗ pơ mu cao 50cm

Tượng Phật Thích ca chuyển pháp luân cao 81cm

Tượng Phật Thích ca chuyển pháp luân cao 81cm

Tượng Phật Bà Quan Âm cao 81cm bằng gỗ pơ mu

Tượng Phật Bà Quan Âm cao 81cm bằng gỗ pơ mu

 

Comments are closed.