Niêm hoa vi tiếu

Kiến Thức về Tượng Phật Tin Tức

Niêm hoa vi tiếu (拈花微笑 – j: nenge-mishō – nghĩa tiếng Việt: cầm hoa mỉm cười) là một giai thoạithiền, ghi lại sự kiện trên núi Linh Thứu (Gṛdhrakūṭa) trước mặt đông đảo đại chúng, Đức Thế Tônkhông tuyên thuyết pháp thoại như mọi ngày, mà lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Đại chúng ngơ ngác chẳng ai hiểu gì, duy chỉ có đại trưởng lão Ma-ha Ca-diếp (Mahākāśyapa) mỉm cười. Đức Phật tuyên bốvới các thầy […]

Xem
November 25, 2017
/ /