Bộ Sưu Tập Tượng Phật A Di Đà

Các Sản Phẩm Tượng về các vị Phật

Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa. Tương truyền Ngài vốn là một vị vua, sau khi nghe đức Phật Thích Ca thuyết pháp thì lập tức giác ngộ và từ bỏ ngai vàng, xuất gia tu chứng thành Phật quả, gọi là Phật A Di Đà. Tên của Ngài nghĩa là Vô Lượng Thọ – nghĩa là thọ mệnh vô lượng và Vô Lượng Quang – ánh sáng vô lượng.
Phật A Di Đà cai quản cõi Cực Lạc (an vui) ở phương Tây. Ngài có nhân duyên hóa độ chúng sinh ở thế giới Tà ba này. Người được Phật A Di Đà cứu rỗi thì sẽ đến được Tây Phương Cực Lạc, tức là đã ra khỏi luân hồi

Facebook Comments
December 24, 2015
/ / /
Comments Off on Bộ Sưu Tập Tượng Phật A Di Đà

Post navigation

Comments are closed.