Cách bày tượng Phật trong nhà tránh phạm cấm kị

Các Sản Phẩm Kiến Thức về Tượng Phật

Đức Phật đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Tuy nhiên, khi bày tượng Phật trong nhà để cầu bình an cũng nên chú ý những điểm quan trọng để thể hiện sự tôn kính. Đặt một bức tượng Phật trong nhà của bạn có thể thu hút năng lượng dương. Có một […]

Xem
June 7, 2019
/ /

Tượng Phật Thích Ca theo kiểu Nepal cao 47cm

Các Sản Phẩm

Cùng với Bồ đề đạo tràng (Bodh Gaya – nơi đức Phật thiền định 49 ngày), vườn Lộc Uyển (Sarnath – nơi đức Phật lần đầu giảng pháp) và Câu Thi Na (Kushinagar – nơi đức Phật nhập Niết bàn) thì Lumbini là một trong bốn điểm linh thiêng, được gọi là Tứ thánh địa […]

Xem
June 7, 2019
/ /

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca gỗ đinh hương cao 52cm

Các Sản Phẩm

Tất Đạt Đa Cồ Đàm (Siddhārtha Gautama), một con người lịch sử, một thái tử thuộc dòng họ Thích Ca (Sakya), con trai của vua Tịnh Phạn (Suddhodana), sống tại thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu) cách đây gần ba nghìn năm. Tất Đạt Đa sinh vào ngày trăng tròn tháng Vesak, tương ứng với tháng năm thường lịch, năm 624 trước công nguyên dưới gốc cây Vô Ưu (Ashoka tree) tại vườn Lâm Tỳ Ni(Lumbini), […]

Xem
June 7, 2019
/ /

Long Đầu Quán Âm

Các Sản Phẩm Kiến Thức về Tượng Phật

Long Đầu Quán Âm tên Phạn là Nāga-śīrottama avalokiteśvara (Long Đầu Thượng Quán Tự Tại: Đức Quán Tự Tại đứng trên đầu con Rồng) là hóa thân Trời, Rồng, Dạ Xoa trong 33 Hóa Thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Long Đầu Quán Âm là Quán Âm Quá Hải với ước nguyện cầu mong […]

Xem
December 27, 2017
/ /

Tại sao tượng Tổ có một chiếc giày

Các Sản Phẩm Kiến Thức về Tượng Phật

Tại sao tượng Tổ có một chiếc giày   Tổ đã truyền pháp cho Nhị Tổ, việc hóa duyên đã xong, nên thị hiện trúng độc mà tịch. Môn đồ mai táng Tổ trên núi Hùng Nhĩ, xây tháp nơi Định Lâm Tự.   Năm ấy sứ thần nước Ngụy là Tống Vân từ Sung […]

Xem
December 27, 2017
/ /