Một Thiền Giả Nhập Định Mấy Nghìn Năm Nhưng Khi Tái Sanh Vẫn Bị Mê

Kiến Thức về Tượng Phật Tin Tức Tượng về các vị Phật

Cách đây một vạn năm, có một vị hành giả già. Vị hành giả ấy tu pháp môn ngồi thiền. Lúc đầu mới tập ngồi thiền, ngồi được một lát thì bắp chân đau không chịu nổi, lão hành giả liền đấu tranh với bắp chân đau rằng: – Ngươi không chịu đau được à? […]

Xem
December 11, 2017
/ /

Niêm hoa vi tiếu

Kiến Thức về Tượng Phật Tin Tức

Niêm hoa vi tiếu (拈花微笑 – j: nenge-mishō – nghĩa tiếng Việt: cầm hoa mỉm cười) là một giai thoạithiền, ghi lại sự kiện trên núi Linh Thứu (Gṛdhrakūṭa) trước mặt đông đảo đại chúng, Đức Thế Tônkhông tuyên thuyết pháp thoại như mọi ngày, mà lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Đại chúng ngơ ngác chẳng ai hiểu gì, duy chỉ có đại trưởng lão Ma-ha Ca-diếp (Mahākāśyapa) mỉm cười. Đức Phật tuyên bốvới các thầy […]

Xem
November 25, 2017
/ /

Hoa sen trong người

Tin Tức

vậy. Thấy Ba Tư Nặc vương im lặng và ra chiều suy nghĩ, Ðức Phật ôn tồn nói thêm: – Này Ðại vương! Trong đất bùn nhơ nhớp nở lên những cánh sen đầy hương thơm tinh khiết. Ðại vương có thích và có ưa hái khống? – Bạch Thế Tôn! nếu là hoa đẹp […]

Xem
October 30, 2017
/ /

ĐỨC PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN

Kiến Thức về Tượng Phật Tin Tức Tượng về các vị Phật

  “Bạch đức Thế Tôn! Xin Ngài hãy thuyết pháp! Bạch đức Thiện Thệ, xin Ngài hãy thuyết pháp! Có những chúng sanh ít nhiễm bụi đời sẽ bị nguy hại, nếu không được nghe Chánh pháp. Nếu những vị này được nghe Chánh pháp họ sẽ thông hiểu” Theo kinh Āriyapariyesana, sau khi đức […]

Xem
May 23, 2016
/ /

Linh Ứng Quán Thế Âm: Thoát nạn trên biển cả

Tin Tức

Gia đình tôi gồm có bảy người, hai vợ chồng và năm đứa con nhỏ cùng vượt biển trên một chiếc thuyền nhỏ đánh cá với năm mươi hai người cùng xóm. Chổ khởi hành là cửa biển Thuận An, Huế vào tối hai mươi tháng tư âm lịch năm1979. Ðó là một đêm tối […]

Xem
May 3, 2016
/ /