Địa chỉ cửa hàng: 125 Trịnh Đình Thảo, TP Đà Nẵng

Điện Thoại: 0918175062

Facebook Comments

Comments are closed.