Niêm hoa vi tiếu

Kiến Thức về Tượng Phật Tin Tức

Niêm hoa vi tiếu (拈花微笑 – j: nenge-mishō – nghĩa tiếng Việt: cầm hoa mỉm cười) là một giai thoạithiền, ghi lại sự kiện trên núi Linh Thứu (Gṛdhrakūṭa) trước mặt đông đảo đại chúngĐức Thế Tônkhông tuyên thuyết pháp thoại như mọi ngày, mà lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Đại chúng ngơ ngác chẳng ai hiểu gì, duy chỉ có đại trưởng lão Ma-ha Ca-diếp (Mahākāśyapa) mỉm cườiĐức Phật tuyên bốvới các thầy tỳ khưu: “Ta có chánh pháp vô thượng trao cho Ma-ha Ca-diếp. Ca-diếp là chỗ nương tựa lớn cho các thầy tỳ khưu, cũng như Như Lai là chỗ nương tựa cho tất cả chúng sinh”. 

Câu chuyện trên không thấy ghi trong Chánh tạng, Nam truyền lẫn Bắc truyền, mà chỉ thấy ghi trong Tục tạng Trung Hoa.

Facebook Comments
November 25, 2017
/ / /
Comments Off on Niêm hoa vi tiếu

Post navigation

Comments are closed.