Tượng Phật A Di Da ngồi thiền

Các Sản Phẩm

Phật A Di Đà là ai?
Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Phật giáo Đại thừa. Tên của Ngài nghĩa là Vô Lượng Thọ – nghĩa là thọ mệnh vô lượng và Vô Lượng Quang – ánh sáng vô lượng.
Facebook Comments
June 7, 2019
/ / /
Comments Off on Tượng Phật A Di Da ngồi thiền

Post navigation

Comments are closed.